O nama

Dea Jurić Perković, dr.med.dent.

Rođena je u Splitu 1974.godine. Osnovnu školu i Prirodoslovno-matematičku gimnaziju završava u Splitu 1993.god. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1994. god., a diplomirala 2001.godine. Nakon položenog državnog ispita pridružuje se timu dr.Mate Vuletića u Splitu, a potom prelazi u Dental Centar Marušić gdje uz redovan rad u ordinaciji predaje i kao izvanredni profesor. 2007. godine u Splitu otvara Privatnu stomatološku ordinaciju. Od završetka studija konstantno se educira u raznim područjima stomatologije. Svoja znanja rado dijeli s drugima pa tako djeci u vrtićima održava radionice, pisala je za časopise „Moje dijete“ i „Farmaceutski tehničar“ te održala više otvorenih predavanja na teme „Primjena propolisa u stomatologiji“ i „Dijabetes i usna šupljina“. Član je Hrvatske komore dentalne medicine.


Seminari, tečajevi i kongresi

1. radni tečaj: “Izrada privremenih protetskih nadomjestaka “ (2002.)
2. seminar: "Moderne metode liječenja u stomatologiji" (2002.)
3. tečaj: "Stomatologija za praktičara" (2003.)
4. tečaj: "Stomatologija danas" (2004.)
5. seminar: “Adhezivi 7 generacije” (2004.)
6. tečaj: “Oralna medicina za praktičara “ (2005.)
7. tečaj: “Stomatologija danas “ (2005.)
8. tečaj: “Stomatologija danas “ (2006.)
9. radni tečaj: „Otisak i priprema tkiva za optimalni nadomjestak – Bezmetalni inlay“ (2006.)
10. radni tečaj:“Suvremeni postupci u preparaciji zuba nosača“ (2007.)
11. simpozij: "Međunarodni stomatološki simpozij Vis " ( 2007.)
12. simpozij: „Plavim bespućima Visa 5“ (2008.)
13. kongres:“Međunarodni kongres novih tehnologija u stomatologiji – cirkon i oksidna keramika“ (2008.)
14. kongres:„4.Hrvatski međunarodni Quintessence kongres“ (2009.)
15. tečaj: „Adhezija u stomatologiji-Solaris 2010“ (2010.)
16. kongres:“ 14.dani dentalne tehnike“ (2010.)
17. tečaj:“Stomatologija danas“ (2011.)
18. tečaj: „Stomatologija danas“ (2012.)
19. tečaj: „Stomatologija danas“ (2013.)
20. radni tečaj: „Dijagnostika i terapija temporomandibularnih poremećaja – izrada udlaga“ (2014.)
21. kongres: „Božić u Zagrebu“ (2014.)
22. kongres: „Implantati i suprastrukture“ (2015.)
23. kongres: "3.Međunarodni kongres Hrvatskog društva ortodonata HLZ-a " (2016.)
24. radni tečaj: "Implantoprotetika u svakodnevnoj praksi - modul 1" (2017.)


Anita Brkljačić, dentalna asistentica
Rođena je 1971. god. u Šibeniku gdje završava osnovnu i Zdravstvenu školu 1989. godine. Odmah počinje raditi u Općoj bolnici Šibenik sve do preseljenja u Split 1995.godine.Radi kao medicinska sestra u stomatološkim ordinacija i ordinacijama opće prakse sve do 2010.god. kada se pridružuje timu dr.Dee Jurić Perković. U svojoj 26-godišnjoj karijeri pohađala je mnogobrojne tečajeve stručnog usavršavanja i stekla neprocjenjive vještine u ophođenju s pacijentima što uz njenu duhovitost zbilja pomaže da Vam se vrati osmijeh na lice.